Η διασφάλιση των ηλεκτρονικών τιμολογίων με τον Φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ)

Η διασφάλιση των ηλεκτρονικών τιμολογίων με τον Φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ)

Στον ενδιάμεσο χρόνο με αρχή το 2002, ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα ως προς μέσο θεώρησης των στοιχείων ο φορολογικός μηχανισμός. Η κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων ήρθε τμηματικά και η πλήρης κατάργηση τους έγινε περίπου το 2008. Ο Φορολογικός μηχανισμός δεν έχει καταργηθεί ακόμα στην Ελλάδα έως σήμερα και είναι τροχοπέδη για την εξέλιξη των λογισμικών στην ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων.

Ο φορολογικός μηχανισμός είναι μια υπολογιστική μηχανή, διπλού σημείου ελέγχου. Δημιουργεί ειδικό αλγόριθμο, βάση οδηγίας της Ελληνικής κυβέρνησης[6], που αποθηκεύεται στην εσωτερική του μνήμη. Κατ επέκταση τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Συνοδεύεται από Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (Λ.Υ.Σ.Φ.Σ.Υ.Φ.Σ) και αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα παραστατικά που έχουν σημανθεί με τον ειδικό αλγόριθμο.

Κάποιοι τύποι φορολογικών μηχανισμών αναλαμβάνουν και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing).

Την 31/12/2012 με το Φ.Ε.Κ 3513/2012, ο φορολογικός μηχανισμός ήρθε να παίξει τον ρόλο της άμεσης δήλωσης των πωλήσεων.
Η γραφειοκρατία μειώθηκε για την δήλωση του στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, και γινόταν από το taxis αντί της παρουσίας του επιχειρηματία ηλεκτρονικά. Την ηλεκτρονική δήλωση αναλαμβάνει ο χρήστης (επιχείρηση) και ο πωλητής του Φορολογικού μηχανισμού προς την Γ.Γ.Π.Σ.
Δεν απαιτούνται πλέον τα δικαιολογητικά ενημερότητας. Το 2014 όμως αντί να ενισχυθεί το μέτρο, ατόνησε. Καταργήθηκε η σήμανση από τα στοιχεία τιμολογίων χονδρικής, ανοίγοντας τον δρόμο του εκσυγχρονισμού στις επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing). Επίσης καταργήθηκε ο φορολογικός μηχανισμός σε πολλούς κλάδους επαγγελμάτων και μάλιστα σε κλάδους που έχουν υψηλά και μη ελέγξιμα ποσοστά φοροδιαφυγής.

Στόχοι του φορολογικού μηχανισμού πριν από το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ήταν να δημιουργήσει μια ψηφιακή υπογραφή και κρατούσε έναν α.α των στοιχείων που είχαν εκδοθεί.

Με το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ο Φορολογικός μηχανισμός θα αποθηκεύει υποχρεωτικά για τις λιανικές πωλήσεις τα στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος που θα τα αποστέλλει με το Ζ(κλείσιμο ημέρας) στην Γ.Γ.Π.Σ. Τα σημαντικά από τα στοιχεία που έχουν οριστεί για αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ είναι:

 • Α.φ.μ εκδότη
 • Α.φ.μ λήπτη
 • Καθαρή αξία παραστατικού με ανάλυση των συντελεστών ΦΠΑ
 • Η ημερομηνία και ώρα έκδοσης του παραστατικού
 • Ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού

Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, εκ των οποίων αρκετά έχουν καταργηθεί ή ατονήσει όπως ο αριθμός θεώρησης και η κάρτα του πολίτη. Παράλληλα διευκρινίστηκε με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τι είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο ΦΕΚ A 251/2014.

Τρόπος σύνδεσης φορολογικού μηχανισμού με λογισμικό και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing)

Ο φορολογικός μηχανισμός έχει δύο τρόπου σύνδεσης με το λογισμικό:

 1. driver τύπου Α
 2. driver τύπου β

Τι συνοδεύει τον φορολογικό μηχανισμό;

Ο φορολογικός μηχανισμός συνοδεύεται από :

 1. driver φορολογικού μηχανισμού
 2. Βιβλίο επισκευών και βλαβών
 3. Καλώδια σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Στόχοι του φορολογικού μηχανισμού με τις νέες διατάξεις και η συμβολή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing)

Πριν από το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ο φορολογικός μηχανισμός δημιουργούσε τα αρχεία:

 1. a.txt, είναι το αρχείο με τα στοιχεία παραστατικών που εκδίδονται από το λογισμικό που συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό
 2. b.txt, είναι ο αλγόριθμος SHA-1 (Secure Hash Algorithm – 1) που αναφέρεται στο παραστατικό πώλησης, στο αρχείο a.txt, και είναι μοναδικό.
  Ονομάζεται σήμανση του παραστατικού ή Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (Π.Α.Η.Ψ.Σ). Ο τρόπος που δημιουργείτε ο αλγόριθμος έχει να κάνει με συνδυασμό από τον αριθμό των χαρακτήρων (των bytes), την ημερομηνία, ώρα και τον α.φ.μ του εκδότη του παρατατικού που ενεργοποιεί τον αλγόριθμο SHA-1
 3. c.txt, είναι το σύνολο των παραστατικών που έχουν εκδοθεί και σημανθεί και δημιουργείτε μια νέα Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη
 4. e.txt, περιέχει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (a.txt). Tο δεύτερο αρχείο (e.txt) που περιέχει το σύνολο των απαιτουμένων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Προκειμένου να είναι πάντα εφικτή η ανίχνευση των δεδομένων ενδιαφέροντος μέσα από την φόρμα του παραστατικού, επιτρέπεται η εκτύπωση σε πρόσφορο σημείο του παραστατικού, μιας γραμμής που περιέχει όλα ή μέρος αυτών των δεδομένων, καθώς και προαιρετικά χαρακτήρων έναρξης- τέλους. Σε περίπτωση εκτύπωσης αντιτύπου, τα ποσά ενδιαφέροντος του αρχείου e.txt είναι μηδέν και ο κωδικός είδους παραστατικού υποδηλώνει αντίτυπο. Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικού επιστροφής χρημάτων (όπως πιστωτικό τιμολόγιο, δελτίο επιστροφής), τα ποσά ΦΠΑ και καθαρής αξίας στο αρχείο e.txt είναι αρνητικά, όπως ορίζονται αναλυτικά στον πίνακα Δ.1 (πρώην πίνακας Δ). Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ (driver) επικοινωνεί και αποστέλλει το πρώτο εξ αυτών (a.txt) στην Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, για επεξεργασία. Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ αμέσως μετά, επεξεργάζεται το δεύτερο εξ αυτών (e.txt) προκειμένου να διασφαλίσει το απαραβίαστο των δεδομένων υπολογίζοντας μια Π.Α.Η.Ψ.Σ για τα δεδομένα του e.txt. Τα αρχεία αυτά δημιουργούνται: με τα λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e invoicing) που τα αποστέλλουν για σήμανση και χρησιμοποιούν τον driver τύπου Β, τα συλλέγουν από την φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού κατά την ώρα εκτύπωσης με τον driver τύπου Α.
 5. d.txt, στο τέλος της ημέρας, η Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, επεξεργάζεται το σύνολο των Π.Α.Η.Ψ.Σ (αρχεία b.txt) των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας και την Π.Α.Η.Ψ.Σ του προηγούμενου Ζ και παράγει μια νέα γενική ημερήσια Π.Α.Η.Ψ.Σ όλων αυτών, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια Π.Α.Η.Ψ.Σ, αποθηκεύει αυτή την γενική ημερήσια Π.Α.Η.Ψ.Σ μόνιμα στην ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον συνδεδεμένο Η/Υ που την αποθηκεύει σε ξεχωριστό αρχείο (c.txt).
 6. s.txt

 

Previous Γιατί η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί το μέλλον για τις επιχειρήσεις; [Μέρος 2ο]
Next Γιατί η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί το μέλλον για τις επιχειρήσεις; [Μέρος 1ο]

You might also like

Ενημέρωση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με ψηφιακή υπογραφή χωρίς την ανάγκη χρήσης φορολογικών μηχανισμών [Μέρος 1ο]

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκά πρότυπα, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα δίνουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να παύσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς – Ελληνικό φαινόμενο, μοναδικό για ολόκληρο την

B2B

Τα 7καλύτερα mobile productivity apps για το B2B

H διοίκηση μιας B2B εταιρίας είναι απαιτητική και δύσκολη ακόμα και για τον πιο έμπειρο CEO. Από την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, μέχρι τα οικονομικά και τις προσλήψεις, υπάρχουν πολλά που

CRM

4 τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιείτε λάθος τα δεδομένα του CRM

Ένα σύστημα CRM (Customer Relations Management) που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλο και σωστό τρόπο, έχει και την ικανότητα να μετατρέψει έναν μικροσκοπικό οργανισμό σε έναν πραγματικό ηγέτη

CRM

Ο ρόλος του CRM στις υπηρεσίες πελατειακής υποστήριξης

Τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να επικοινωνούν με τους πελάτες έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Οι πρώιμες επιχειρηματικές πρακτικές στηρίζονταν σε αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο και

B2B

Ενσωμάτωση eCommerce και ERP: Γιατί θα έπρεπε να το κάνετε και πως

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των παγκόσμιων στατιστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου για το 2014, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έφτασαν το ύψος των 304 δις δολαρίων. Είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά που οι

B2B

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η συμβολή της στην φοροδιαφυγή

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing) στην Ελλάδα απέκτησε νομική και ουσιαστική υπόσταση το 2014 με το Φ.Ε.Κ Α/251, και συγκεκριμένα με το άρθρο 14 των Ελληνικών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, ακόμα

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply