Οδηγός διασύνδεσης υπηρεσίας EINVOICING

Η SoftOne, πιστοποιημένος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, σας καλωσορίζει στην υπηρεσία EINVOICING.

Η cloud υπηρεσία EINVOICING, διασυνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε σύστημα λογισμικού ή εφαρμογή τιμολόγησης, επιτρέποντας την σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής.

Στον παρόν οδηγό παρατίθενται αναλυτικά οι οδηγίες διασύνδεσης νέων πελατών με την πιστοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING.

https://www.einvoicing.gr/connection_guide.pdf