Η διασφάλιση των ηλεκτρονικών τιμολογίων με τον Φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ)

Η διασφάλιση των ηλεκτρονικών τιμολογίων με τον Φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ)

Στον ενδιάμεσο χρόνο με αρχή το 2002, ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα ως προς μέσο θεώρησης των στοιχείων ο φορολογικός μηχανισμός. Η κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων ήρθε τμηματικά και η πλήρης κατάργηση τους έγινε περίπου το 2008. Ο Φορολογικός μηχανισμός δεν έχει καταργηθεί ακόμα στην Ελλάδα έως σήμερα και είναι τροχοπέδη για την εξέλιξη των λογισμικών στην ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων.

Ο φορολογικός μηχανισμός είναι μια υπολογιστική μηχανή, διπλού σημείου ελέγχου. Δημιουργεί ειδικό αλγόριθμο, βάση οδηγίας της Ελληνικής κυβέρνησης[6], που αποθηκεύεται στην εσωτερική του μνήμη. Κατ επέκταση τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Συνοδεύεται από Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (Λ.Υ.Σ.Φ.Σ.Υ.Φ.Σ) και αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα παραστατικά που έχουν σημανθεί με τον ειδικό αλγόριθμο.

Κάποιοι τύποι φορολογικών μηχανισμών αναλαμβάνουν και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing).

Την 31/12/2012 με το Φ.Ε.Κ 3513/2012, ο φορολογικός μηχανισμός ήρθε να παίξει τον ρόλο της άμεσης δήλωσης των πωλήσεων.
Η γραφειοκρατία μειώθηκε για την δήλωση του στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, και γινόταν από το taxis αντί της παρουσίας του επιχειρηματία ηλεκτρονικά. Την ηλεκτρονική δήλωση αναλαμβάνει ο χρήστης (επιχείρηση) και ο πωλητής του Φορολογικού μηχανισμού προς την Γ.Γ.Π.Σ.
Δεν απαιτούνται πλέον τα δικαιολογητικά ενημερότητας. Το 2014 όμως αντί να ενισχυθεί το μέτρο, ατόνησε. Καταργήθηκε η σήμανση από τα στοιχεία τιμολογίων χονδρικής, ανοίγοντας τον δρόμο του εκσυγχρονισμού στις επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing). Επίσης καταργήθηκε ο φορολογικός μηχανισμός σε πολλούς κλάδους επαγγελμάτων και μάλιστα σε κλάδους που έχουν υψηλά και μη ελέγξιμα ποσοστά φοροδιαφυγής.

Στόχοι του φορολογικού μηχανισμού πριν από το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ήταν να δημιουργήσει μια ψηφιακή υπογραφή και κρατούσε έναν α.α των στοιχείων που είχαν εκδοθεί.

Με το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ο Φορολογικός μηχανισμός θα αποθηκεύει υποχρεωτικά για τις λιανικές πωλήσεις τα στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος που θα τα αποστέλλει με το Ζ(κλείσιμο ημέρας) στην Γ.Γ.Π.Σ. Τα σημαντικά από τα στοιχεία που έχουν οριστεί για αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ είναι:

 • Α.φ.μ εκδότη
 • Α.φ.μ λήπτη
 • Καθαρή αξία παραστατικού με ανάλυση των συντελεστών ΦΠΑ
 • Η ημερομηνία και ώρα έκδοσης του παραστατικού
 • Ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού

Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, εκ των οποίων αρκετά έχουν καταργηθεί ή ατονήσει όπως ο αριθμός θεώρησης και η κάρτα του πολίτη. Παράλληλα διευκρινίστηκε με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τι είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο ΦΕΚ A 251/2014.

Τρόπος σύνδεσης φορολογικού μηχανισμού με λογισμικό και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing)

Ο φορολογικός μηχανισμός έχει δύο τρόπου σύνδεσης με το λογισμικό:

 1. driver τύπου Α
 2. driver τύπου β

Τι συνοδεύει τον φορολογικό μηχανισμό;

Ο φορολογικός μηχανισμός συνοδεύεται από :

 1. driver φορολογικού μηχανισμού
 2. Βιβλίο επισκευών και βλαβών
 3. Καλώδια σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Στόχοι του φορολογικού μηχανισμού με τις νέες διατάξεις και η συμβολή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing)

Πριν από το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ο φορολογικός μηχανισμός δημιουργούσε τα αρχεία:

 1. a.txt, είναι το αρχείο με τα στοιχεία παραστατικών που εκδίδονται από το λογισμικό που συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό
 2. b.txt, είναι ο αλγόριθμος SHA-1 (Secure Hash Algorithm – 1) που αναφέρεται στο παραστατικό πώλησης, στο αρχείο a.txt, και είναι μοναδικό.
  Ονομάζεται σήμανση του παραστατικού ή Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (Π.Α.Η.Ψ.Σ). Ο τρόπος που δημιουργείτε ο αλγόριθμος έχει να κάνει με συνδυασμό από τον αριθμό των χαρακτήρων (των bytes), την ημερομηνία, ώρα και τον α.φ.μ του εκδότη του παρατατικού που ενεργοποιεί τον αλγόριθμο SHA-1
 3. c.txt, είναι το σύνολο των παραστατικών που έχουν εκδοθεί και σημανθεί και δημιουργείτε μια νέα Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη
 4. e.txt, περιέχει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (a.txt). Tο δεύτερο αρχείο (e.txt) που περιέχει το σύνολο των απαιτουμένων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή / διαβίβαση, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Προκειμένου να είναι πάντα εφικτή η ανίχνευση των δεδομένων ενδιαφέροντος μέσα από την φόρμα του παραστατικού, επιτρέπεται η εκτύπωση σε πρόσφορο σημείο του παραστατικού, μιας γραμμής που περιέχει όλα ή μέρος αυτών των δεδομένων, καθώς και προαιρετικά χαρακτήρων έναρξης- τέλους. Σε περίπτωση εκτύπωσης αντιτύπου, τα ποσά ενδιαφέροντος του αρχείου e.txt είναι μηδέν και ο κωδικός είδους παραστατικού υποδηλώνει αντίτυπο. Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικού επιστροφής χρημάτων (όπως πιστωτικό τιμολόγιο, δελτίο επιστροφής), τα ποσά ΦΠΑ και καθαρής αξίας στο αρχείο e.txt είναι αρνητικά, όπως ορίζονται αναλυτικά στον πίνακα Δ.1 (πρώην πίνακας Δ). Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ (driver) επικοινωνεί και αποστέλλει το πρώτο εξ αυτών (a.txt) στην Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, για επεξεργασία. Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ αμέσως μετά, επεξεργάζεται το δεύτερο εξ αυτών (e.txt) προκειμένου να διασφαλίσει το απαραβίαστο των δεδομένων υπολογίζοντας μια Π.Α.Η.Ψ.Σ για τα δεδομένα του e.txt. Τα αρχεία αυτά δημιουργούνται: με τα λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e invoicing) που τα αποστέλλουν για σήμανση και χρησιμοποιούν τον driver τύπου Β, τα συλλέγουν από την φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού κατά την ώρα εκτύπωσης με τον driver τύπου Α.
 5. d.txt, στο τέλος της ημέρας, η Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, επεξεργάζεται το σύνολο των Π.Α.Η.Ψ.Σ (αρχεία b.txt) των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας και την Π.Α.Η.Ψ.Σ του προηγούμενου Ζ και παράγει μια νέα γενική ημερήσια Π.Α.Η.Ψ.Σ όλων αυτών, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια Π.Α.Η.Ψ.Σ, αποθηκεύει αυτή την γενική ημερήσια Π.Α.Η.Ψ.Σ μόνιμα στην ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον συνδεδεμένο Η/Υ που την αποθηκεύει σε ξεχωριστό αρχείο (c.txt).
 6. s.txt

 

Previous Γιατί η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί το μέλλον για τις επιχειρήσεις; [Μέρος 2ο]
Next Γιατί η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί το μέλλον για τις επιχειρήσεις; [Μέρος 1ο]

You might also like

Ενημέρωση

Πως θα φτιάξετε ένα τιμολόγιο βήμα-βήμα στο Excel

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e invoicing), αποτελεί μια επιχειρησιακή τεχνολογία με τεράστια προοπτική για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, και καθώς προχωράμε σε ένα μέλλον ψηφιακής οικονομίας που θα λειτουργεί σε πραγματικό

ERP

Από τα υπολογιστικά φύλλα του EXCEL στο ERP

Σας αντιπροσωπεύει? Χρησιμοποιείτε υπολογιστικά φύλλα Excel για να παρακολουθείτε τα πάντα,από προσφορές μέχρι υλικά Έχετε πολλαπλά υπολογιστικά φύλλα γεμάτα με φόρμες, πίνακες και μοντέλα τιμολόγησης Διαγράψατε καταλάθος τα φύλλα του

B2B

5 σημάδια ότι η εταιρία σας χρειάζεται καινούριο σύστημα ERP

Υπάρχουν στιγμές σε κάθε επιχείρηση όταν αρχίζεις να έχεις αμφιβολίες για το υπάρχων σύστημα επιχειρηματικού σχεδιασμού πόρων (ERP). Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε το τρέχων ERP ( Enterprise resource planning ) και

CRM

Η χρήση του σωστού CRM είναι τα πάντα!

Ως κτηματομεσίτης, αντιμετωπίζετε μία ποικιλία CRM (Customer Relationship Management) για να επιλέξετε. Εάν το μέλλον της επιχείρησής σας εξαρτάται από τις αποφάσεις που κάνετε σήμερα, τότε είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα

Ενημέρωση

Οργανωθείτε προσεκτικά πριν ενσωματώσετε ένα cloud ERP σύστημα

ERP συστήματα όπως αυτά που είναι εξειδικευμένα για χρήση σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στον κατασκευαστικό κλάδο, έχουν υπάρξει «αργά» όσον αφορά τη μεταφορά τους στο cloud περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχει ένας

B2B

Η Salesforce εξοπλίζει τους προγραμματιστές με τα έξυπνα εργαλεία Einstein για δημιουργία CRM τεχνητής νοημοσύνης

Η cloud-κεντρική Customer Software Management (CRM) εταιρεία λογισμικού Salesforce επιθυμεί να γίνει εταιρεία ανάπτυξης. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, κάθε εταιρεία υλικού θέλει τώρα να μετατραπεί σε εταιρεία λογισμικού… κάθε εταιρεία με

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply