Ποιές κατηγορίες επαγγελματιών ενδιαφέρει / εξυπηρετεί το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο;

Ποιές κατηγορίες επαγγελματιών ενδιαφέρει / εξυπηρετεί το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να εξυπηρετήσει όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, μορφής (ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ κ.α) και κύκλου εργασιών. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα για εταιρείες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς Δημοσίου, τα τιμολόγια είναι απαραίτητο να εκδίδονται ηλεκτρονικά. Ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί η εταιρεία σας, έχει διαφορετικές ανάγκες ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αν τηρείτε διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) θα χρειαστείτε ένα σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης που να διαχειρίζεται διπλογραφικές εγγραφές (προγράμματα τύπου ERP). Αν έχετε βιβλία εσόδων / εξόδων (Β’ κατηγορίας) ή βιβλίο αγορών (Α’ κατηγορίας), το πιθανότερο είναι να σας εξυπηρετούν οι περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί περιορισμοί όσον αφορά τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αγαθών, χρειάζονται ένα φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση αποδείξεων. Ο φορολογικός μηχανισμός εκτυπώνει μια ειδική σήμανση στο τέλος κάθε απόδειξης ο οποίος την καθιστά νόμιμη. Τα περισσότερα προγράμματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μπορούν να διασυνδεθούν με φορολογικούς μηχανισμούς, ώστε η εκτύπωση να γίνεται και σε ηλεκτρονικές αποδείξεις λιανικής.

Όλοι οι υπόλοιποι, σχεδόν, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών (προς επιχειρήσεις και ιδιώτες) μπορούν να εκδίδουν αθεώρητα παραστατικά σύμφωνα με το νόμο 4308/2014, ο οποίος είναι σε ισχύ από 1/1/2015. Ως γενικότερο κανόνα θα έλεγε κανείς πως τo τιμολόγιo, το τιμολόγιo παροχής υπηρεσιών καθώς και η απόδειξη παροχής υπηρεσιών συνήθως δε χρειάζονται σήμανση.